Despre suferinţele îndurate de la vechiul regim politic...

1. video
2. video