Despre suferinţele îndurate de la vechiul regim politic...

1.
2.